Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš co ochutnáš...

Květen 2008

O gotice

26. května 2008 v 19:44 Gothic
Co je gothic
Slovo "gotický" bylo nejprve používáno k identifikaci skupiny starověkých evropských kmenů. Gótové mají podle četných domněnek svůj původ na ostrově "Gottland" u Dánského pobřeží. Postupem času se kmeny početně rozrostly a zesílily natolik, že roku 410 vydrancovaly slavnou Římskou říši, a vládly Evropě po dalších 250 let, dokud se pomalu nevytratily z historie.
Je důležité vědět, odkud se slovo "goth" (česky "Gót") vzalo. Staří Gótové byli kočovní lidé s pověstí krutých násilníků, kteří ovšem byli podle dochovaných zdrojů velmi zbožní (jejich víra byla postavena na uctívání pohanských božstev). Termín "gothic" tak, jak ho vnímáme dnes, je užíván k označení subkultury, založené především na osobitém stylu umění, literatury a hudby. Některé formy gotického umění se sice datují až do 12. - 15. století, nicméně například termín "gothická hudba" (která je odpovědná za největší rozmach a rozvoj současné gothické subkultury) jak je vnímán dnes, je pojmem, který se používá již téměř výhradně k označení "novodobé gothiky".
Moderní goths se od starých Gótů liší například tím, že nejsou součástí dominantní kultury, ale subkultury. Dalším rozdílem je třeba náboženství. Tam, kde měli Gótové jasně stanovený náboženský systém, nejsou moderní goths vázáni žádným určitým náboženstvím. Samozřejmě se mezi nimi najdou i pohané, ale mnohem víc goths jsou křesťany, židy, katolíky, nebo ateisty. Moderní goths mají sklony k rozmanitosti jak sociálních, tak politických názorů, což vnáší do kultury ideovou barevnost. To, co drží gotickou komunitu pohromadě je náklonnost k hrůze (děsu), touha po romantice, a uznávání "temné estetiky".


Pimboli abeceda

11. května 2008 v 20:05 Pimboli


Pimboli-životopis

11. května 2008 v 20:03 Pimboli

Pimboli-životopis

Jméno:Pimboli
Živočišný druh:medvídek otloukálek
Datum narození:13.prosince 1998
Místo narození:Jihozápadní Zmačkánie
Bydliště:v mém obytném kufru v diddlově sýrovém doupěti
Výška:poloviční než Diddl,takže půl druhé myší dvacet pět
Hmotnost:jako hrnec plný medu
Hvězdné znamení:Střelec
Barva očí:černá
Barva vlasů:myslím,že myšáci té barvě říkají "siena přírodní"
Účes:roztomilí chomáček
Čím bych chtěl být:zkoušečem kufrů
Co je super:Ackaturbo
Oblíbená hudba:medově něžný heavý metál
Oblíbená barva:medová hnědozlatožlutá
Oblíbené jídlo:med
Oblíbený nápoj:"Medlánkovská květinová limonáda
Moje největší přání:najít jednou jihozápadní zmačkánii a aby se na světě už nestávali nebezpečné věci!!!

Veverka obecná

11. května 2008 v 19:58 Přírodopisné projekty
Veverkaobecná
(Sciurus vulgaris)
Říše:Živočichové
Kmen:Strunatci
Třída:Savci
Řád:Hlodavci
Čeleď:Veverkovití
Popis
Veverka obecná váží 200 až 475g. Délka jejího těla se pohybuje mezi 20 a 27cm. Ocas je přibližně stejně dlouhý jako tělo a je využíván jako kormidlo při skocích. Srst veverky je často zbarvena podle nadmořské výšky ve které žije. Rezavé veverky jsou většinou v nížinách, ale nemusí to být vždy pravidlem někdy potkáme i černou s bílým bříškem.
Hlas
Když se veverka domnívá, že přijde nebezpečí tak začne vyluzovat ostré prskavé nebo mlaskavé zvuky.
Stanoviště
Veverka obecná se vyskytuje v lesích všeho druhu od Britských ostrovů až po Kamčatku a Japonsko. Avšak nejradši má jehličnany zejména smrky. V poslední době se přesouvá do městských parků a zahrad. Veverkám nevadí nadmořské výšky, žijí až po horní pásmo lesa. (PS:ve Velké Británii ji téměř vytlačila veverka popelavá)
Potrava
Živí se semeny, plody, pupeny a letorosty dřevin, houbami a podobnými lesními pochoutkami. Sežere však také hmyz, i mláďata ptáků, pokud na ně narazí. Veverka obecná patří mezi hlodavce ukládající si zimní zásoby oříšků, hub a atd… . V zimě neupadá do zimního spánku, pouze za nepříznivého počasí přečkává ve svém kulovitém hnízdě postaveném na stromě. Je to denní živočich a většinu svého života stráví v koruně stromů. Ze stromu na strom je vzduchem schopna překonat až čtyřmetrovou vzdálenost. Veverka má často více než jedno vlastní hnízdo. Doba spánku veverek je až 14hodin denně.
Rozmnožování
Veverky povětšinou nežijí v párech, radši žijí samotářským životem. Páření probíhá dvakrát až třikrát ročně. Březost trvá 36-40dní a samice rodí obvykle 3-5 mláďat. Veverky se mohou dožíti až sedmi let.
Ochrana
Veverka je celoročně chráněná jako ohrožený druh zvířat ČR. A to především proto, že v minulosti byla nemilosrdně lovena hlavně pro svůj překrásný hustý kožíšek (částečně i pro maso). Vysoké zimní ztráty lze výrazně ovlivnit pravidelným přikrmováním.
Nepřátelé
Nejčastějšími predátory jsou kuna lesní a jestřáb.
Druhy
Veverka obecná
Veverka popelavá
Veverka kapská
Veverka obří
Veverka sluneční
Veverka šedonohá
Veverka Prévostova
Veverka černouchá
Veverka nahobřichá

Mravkolev běžný

11. května 2008 v 19:48 Přírodopisné projekty
Mravkolev běžný
(Myrmeleon formicarius)
Je poměrně velký hmyz, který je velmi podobný vážce. Má krátká tykadla, ale silná,na koncích jsou tak trochu ztloustlá a velmi špatně létá, proto sedá v křoví.
Patří mezi Síťokřídlý hmyz. Objevuje se u nás místy velice hojně. Během dne se ukrývá většinou v keřích. Vylétá až večer a někdy přilétá k lampám při lovu nočních motýlů. Větší pozornosti se těší jeho larvy, jejichž písečné pasti byly známy už lidem ve starověku. Jsou to důlky nálevkovitého tvaru, vybudované v písečných půdách. Na dně se ukrývá až po kusadla schovaná larva. Do pasti se larva zahrabává zadečkem napřed, takže se neotáčí. Okraj pasti se snadno sesouvá. Larva reaguje na dotyk sesouvajících se pískových zrnek prudkými pohyby hlavy, přičemž se sesouvají stěny valu a písek je vymršťován a znovu padá dolů, zpravidla i s kořistí. Obyčejně se jí podaří nebohou kořist pískovými střelami do nálevky přece jen srazit. Pak je osud mravence v ,,jámě mravkolvové" zpečetěn.
Dorostlé larvy se kuklí v kulovitých zámotcích,utkaných z jemných hedvábných vláken, kterými jsou spojena zrnka písku, takže kokon dokonale splývá s okolním prostředím. Po několika týdnech pronikne kukla stěnou pevného zámotku, načež z ní vyleze kukle i larvě zcela nepodobný dospělec.

Volavka popelavá

11. května 2008 v 19:46 Přírodopisné projekty
Volavka popelavá
(Ardea cinerea)
Patří do řádu brodivých ptáků. Váží přibližně 1 až 2 kila. Má velké, baculaté tělo, dlouhý krk a silný zobák. Dlouhé nohy jí jsou prospěšné při brodění v mělkých vodách, kde loví ryby a obojživelníky. Volavka popelavá je nejrozšířenějším druhem volavky u nás i v celé Evropě. Vyskytuje se ve všech typech sladkovodních prostředí, od rákosin po jezera. Při letu pomalu mává křídly, která vydávají zvláštní svištivý zvuk. Páry jsou si celoživotně věrni a žijí spolu. Staví si hnízdo, které je často na vysokém stromě, ale někdy i na zemi, staví si ho společně samec i samice. Samice obvykle klade 3-5 vajec. K lovu potravy používá volavka především svůj ostrý zrak. Malé rybky pojídá většinou vcelku, větší si odnáší na souš. Ale jsou dokonce i případy, kdy volavka uloví příliš velkou rybu a zadáví se jí, tedy doslova naplní přísloví "Vzít si příliš velké sousto".

Anglický projekt

11. května 2008 v 19:41 Pierce Brosnan
Profession: actor
Birthday date: 16.5. 1953
Age: 54
Zodiac: bull
Hight: 185 cm
Colour of eyes: brown
Colour of hair:black
Biography: Pierce was born in Drogheda. He lived with his grandmother in Ireland, because his mother had to work in London. When Pierce was 11 years old, he moved to his mother. He studied in a regular high school. After high school he had a job. He worked in a taxi service, photo studios and for an advertising agency. He got the first film experience in an experimental theatre company. In 1973 he studied in the London Theatre school. After school he played in many London theatres. In 1978 he became acquainted with Cassandra Harris. On 27th December 1980 he married with Cassandra. They adopted 2 children, Charlotte and Christopher. In 1983 he has got his first own baby, Sean William. In 1991 Cassandra died for cancer.
He got his first bigger part in filmsThe Long Good Friday and in The Mirror Crack'd.
In 1984 he got the golden globe for the film Nancy Astor.
In 1995 Pierce starred as agent 007 James Bond.He played in many James Bond films.In 1994 Pierce became acquainted with Keely Shaye Smith. They live in Malibu Brach in Kalifornia.
James Bond films:
Golden Eye 1995
Tomorrow Never Dies 1997
The World Is Not Enough 1999
Die Another Day 2002
Interviewer:What is your favourite film part ?
Pierce Brosnan:All films where I played agent 007.
Interviewer:What was your film name?
Pierce Brosnan:My name was Bond, James BOND.
Interviewer:What was your favourite drink ?
Pierce Brosnan:Dry MARTINI with ice(rock) and slice of lemon, shake not mix.
Interviewer:Why do you like this part in films?
Pierce Brosnan:Because I played agent with licence to slay.
Name: Tereza Bartošová
další klamy

11. května 2008 v 19:26 Optické klamy
kolečko uprostřed má vždy stejnou barvu...nevěříte???
čáry jsou nejenom rovné, ale i rovnoběžné...zkus to s pravítkem
i tady jsou čáry roné a taky jsou rovnoběžné...zase doporučuji pravítko
fialové čáry jsou zase rovné...pravítko
i když se to nezdá, to uprostřed je opravdu kruh...kružítko bych, ale do monitoru nepíchala
kola uprostřed kytiček jsou stejně velká...skus pravítko
a tohle je nejlepší...červené čáry jsou stejně dlouhé...pravítko to potvrzuje
a už zase rovnoběžné čáry...když už máte to pravítko v rce, změřte si i tohle
PŘÍBĚH MEDVÍDKA

11. května 2008 v 19:17 Medvídci Me to You

PŘÍBĚH MEDVÍDKA

V malé vesničce mělo jednoho dne dojít k demolici malého rodinného domku. Všechny nepotřebné věci byly vyneseny před domek a naházeny na jednu hromadu. Zřejmě jen nedopatřením se do této hromady dostal i malý hnědý medvídek. Obklopený vším harampádím zůstal zde nikým nepovšimnut mnoho týdnů. Tehdejší zima byla velmi chladná. Stále jen sněžilo, rybníky i říčky zamrzaly a lidé raději zůstávali doma v teple. Malý medvídek byl zaklíněn mezi starými matracemi a byla mu veliká zima. Byla mu dokonce tak velká zima, že se jeho hnědý kožíšek změnil na šedivý a jeho hnědý čumáček zmodral. Byl moc smutný. Na celém světě nebyl nikdo kdo by jej miloval. Až jednoho dne, když se oteplilo ho objevila malá holčička. Vyprostila jej zpod matrací a takřka si ho zamilovala. Byl tak sladký a něžný. Běžela se s ním domů pochlubit babičce. Babička ho musela na několika místech zašít a přidat malou záplatu. Malá holčička mu začla říkat tatty teddy - střapatý medvídek.


Blbosti

10. května 2008 v 12:51 Optické klamy
není ta veranda nějaká divná...prostě blbost, jak na ní můžou stát a ještě po ní lízt nahoru
další blbost...dojem ještě umocňuje červená kulička
nesmyslné těleso...jestli nevěříš, tak si ho zkus postavit
taky blbost...raději toé ani nezkoušejte postavit...byli byste zklamaní
taky nesmysl...přední tyčky přes zadní a zadní přes přední...juj
vidíte tam krychli??? hm...ale žádná tam není


BYE...BYe...Bye...bye